English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

رعایت مهلت ثبت امتیاز مشمولین در برنامه های آموزش مداوم

نحوه محاسبه امتیاز برنامه های تکراری مشمولین در گواهی 5 ساله

دندانپزشکی

بخشنامه بخشودگی فارغ التحصیلان گروه های پیرا پزشکی و حرف وابسته پزشکی

در خصوص تبصره 2-1دستورالعمل صدور گواهی نامه نهایی مبنی بر حداقل 15 امتیاز سالیانه17-5-1395

تفويض اختيار برنامه هاي حضوري دانشگا ه هاي علوم پزشكي

نمایشگاهها و کنفرانسهای بین المللی در آندراپرادش هندوستان--سراسر دانشگاهها

معافیت از کسب امتیاز درطی دوره فلوشیپ

برنامه مدون ملاحضات طبی مرتبط با مصرف مواد محرک- ویژه پزشکان عمومی- متخصصان روان پزشکی- طب اورژانس و .....

ارزشیابی الکترونیک در سامانه آموزش مداوم--- کلیه دانشگاهها-مراکز و انجمنها

دستياران در صورت تمايل به شركت در برنامه هاي آموزش مداوم معاف از پرداخت حق ثبت نام باشند

مراقبت هاي سلامت شاغلين

شركت در برنامه هاي غير مدون براي مشمولين رشته كايروپراكتيك

اصلاح نحوه تخصيص امتياز به سخنرانان آموزش مداوم مصوب سي امين جلسه شوراي عالي

آگاهی شاغلین حرفه پزشکی به حقوق متقابل پزشك و بيمار

ارسال نامه انجمن کایروپراکتیک جهت اطلاع رسانی به مشمولین

اصلاحيه بخشنامه شماره 1017-504براي دانشگاه ها

پيوست اطلاعيه سامانه - دانشگاه ها

مشموليني كه برايشان مدون طراحي نشده است

انتشار هرگونه پوستر تبلیغاتی و آگهی قبل صدورمجوزمبنی بردارای امتیاز آموزش مداوم ممنوع

لزوم ثبت نام مشمولين در سامانه آموزش مداوم

درج امتیاز پنج ساله در سامانه آموزش مداوم

روزآمدي و كارآمدي مشمولين محترم

كسب امتياز هر سال در همان سال

صدور گواهی نهایی

فرم گواهي برنامه هاي غيرحضوري براي پزشكان خانواده

معافيت مشمولين در حال تحصيل

سال فراغت از تحصيل مشمولين

عدم نياز به استفاده از مرخصي براي مشمولين آموزش مداوم براي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم