English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

به اطلاعات جامعه فراگیران محترم آموزش مداوم جامعه پزشکی می رساند، این دفتر هرگونه پیشنهاد و نقطه نظر فراگیران را در خصوص برگزاری برنامه های مدون، سمینارها و... جمع آوری می نماید. در صورت تمایل برای ارائه هرگونه پیشنهاد در خصوص برنامه درخواستی می توانید از طریق ایمیل های زیر به این دفتر پیشنهاد بفرستید.

cme@umsu.ac.ir