آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آموزش مداوم جامعه پزشکی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی استان آذربایجان غربی  از طریق آموزش مداوم تمامی دانش آموختگان رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی، زمینه ارتقای دانش، نگرش و عملکرد ایشان و در نهایت بهبود پیامد بیماران و ارتقای سطح سلامت جامعه را فراهم آورد.

از جمله وظایف اصلی مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی عبارتند از :

برگزاری دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی
بررسی مدارک آموزش مداوم پزشکان جهت تمدید پروانه مطب
صدور گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم
پشتیبانی پورتال اموزش مداوم

کارشناس مسئول آموزش مداوم جامعه پزشکی:

مریم قلی زاده

شماره تلفن تماس:

044-31937320-32229060

تنظیمات قالب